Studia Antiqua et Archaeologica 21(2): 113–121

Mihaela DANU, George BODI
.img

ABSTRACT

Pollen analyses in Romanian archaeology are not new and the interest concerning the opportunities offered by this discipline is on the rise. The increasing visibility of the discipline reflects a mentality change in terms of research methodology in Romanian archaeology, especially in prehistoric archaeology. This paper will focus on a short critical survey of the development of archaeological palynology in Romania, from its beginning in the early 20th century to present


Analizele de polen nu reprezintă o noutate în România, iar interesul pentru oportunitățile oferite de palinologie este în creștere. Interesul crescând pentru această disciplină dezvăluie o schimbare de mentalitate în ceea ce privește metodologia de cercetare în arheologia românească, în special în arheologia preistorică. Lucrarea de față se concentrează pe o scurtă trecere în revistă critică a dezvoltării palinologiei arheologice în România, de la începuturile sale în prima parte a secolului XX până în prezent

 

KEYWORDS

palynology, archaeology, prehistory, Romania, palaeoenvironment

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)