No I (1983)

 • VASILE CRISTIAN
  • Cuvânt înainte X
  • Avant-propos XII
  • Profesorul Nicolae Gostar, istoric al lumii dacice si romane. Viata. Magistrul
   [Le professeur Nicolae Gostar, historien du monde dacique et romaine. Sa vie. Le Maître] (Attila László)1
  • Activitatea stiintifica [L’activité scientifique] (Silviu Sanie) 7
  • Lista de lucrari. Referiri [La liste de travaux. Références] (Attila László) 16
 • Mircea PETRESCU-DÎMBOVITA
  • Unele probleme de arheologie în lumina celui de al zecelea congres international de stiinte pre- si proto-istorice de la Ciudad de Mexico
   (Quelques problèmes d’archéologie à la lumière du Xème Congrès International de Sciences Pré- et Protohistoriques de Ciudad de Mexico)26
 • Vasile CHIRICA
  • Amuleta-pandantiv de la Mitoc si unele aspecte ale artei si magiei în paleoliticul superior est-carpatic
   (L’amulette-pendentif de Mitoc et quelques aspects de l’arte et de la magie dans le paléolithique supérieur est-carpathique38
 • Ioan ANDRITOIU
  • O noua descoperire apartinând epocii bronzului la Deva (Une nouvelle découverte archéologique appartenant à l’époque du bronze à Deva44
 • Attila LÁSZLÓ
  • Descoperiri din epoca bronzului si din prima epoca a fierului Cotu Morii (com. Popricani, jud. Iași)
   [Bronze- und früheisenzeitliche Funde on Cotu Morii (Gemeinde Popricani, Bezirk Iași)]52
 • Ioan MITREA
  • Doua morminte din sec. VI – V î.e.n., descoperite la Milestii de Sus, jud. Bacau
   [Deux tombes du VI – Ve siècles av.n.è. découvertes à Milestii de Sus]59
 • Constantin ICONOMU
  • Un pumnal de tip “akikanes” descoperit la Mosna-Iași
   [Un poignard de type “akinakes” découverte à Mosna-Iași].65
 • Adrian FLORESCU – Marilena FLORESCU
  • specte ale civilizatiei traco-getice în zona de curbura a Carpatilor Rasariteni
   [Aspects de la civilisation géto-dace dans la zone de courbure des Carpathes pendant au Ier mill. av.n.è.]72
 • Silvia TEODOR
  • Aspecte ale activitatii mestesugaresti în Dacia est-carpatica pîna la Burebista (Depozitul de la Oniceni-Neamt)
   [Aspects de l’activité artisanale en Dacie est-carpathique jusqu’à Burebista (Dépôt d’Oniceni, dép. Neamt]94
 • Liviu MARGHITAN
  • Marturii de continuitate daca, daco-romana si timpurie româneasca pe valea Muresului Mijlociu si inferior
   [Dacian, Daco-Roman and Romanian continuity in the middle and lower basin of the Marisus]103
 • Vasile LICA
  • Pâna când a trait Deceneu [Sur la date du mort de Décéné].120
 • Liviu BURLEA
  • Zalmoxis si Gebeleisis [Zalmoxix et Gébélésis]133
 • Silviu SANIE
  • Unele consideratii asupra cetatii dacice de la Barbosi
   [Some considerations on the Dacian fortress of Barbosi141
 • Ion Horatiu CRISAN
  • Despre valoarea documentara a Columnei lui Traian [About the documentary value of Trajan’s Column]152
 • Adrian DAICOVICIU
  • În legatura cu aparitia formulei “In honorem domus divinae” [Sur l’apparition de la formule “In honorem domus divinae”] 158
 • Lucia TEPOSU-MARINESCU
  • O gema de la Micia cu reprezentarea lui Ganimede [Un pierre gravée de Micia représentant Ganymède]164
 • Constantin C. PETOLESCU
  • Mortaria stampilate din Moesia Inferior [Les Mortaria estampilées de la Moesie Inferior]172
 • Octavian BOUNEGRU
  • Precizari privind musculi scythici [Quelques considérations concernant les musculi scythici]178
 • Virgil MIHAILESCU-BÎRLIBA
  • Câteva monede antice inedite din Moldova
   [Quelques monnaies antiques inédites de la Moldavie]182
 • Seiva SANIE
  • Un lot de monede din tezaurul de denari imperiali romani, descoperit la Dragesti (com. Tataresti, jud. Bacau)
   [A set of coins of the imperial Roman denars treasure discovered at Dragesti (village Tataresti, county Bacau)]185
 • Alexandru ANDRONIC
  • Aspecte ale relatiilor daco-sarmatice [Aspects des Relations daco-sarmates]190
 • Ion IONITA
  • Necropola din sec. IV e.n. de la Horlesti (com. Rediu, jud. Iași) [La nécropole du VIe siècles de n.è. du Horlesti (com. Rediu, dép. Iași)]194
 • Elvira CIOCEA
  • Reprezentari umane pe un fragment ceramic apartinând culturii Sîntana de Mures – Cerneahov
   [Antropomorphe Darstellungen auf einen Gefässfragment des Sîntana de Mures – Cernjachow Kultur200
 • Mircea IGNAT
  • Descoperiri din prima jumatate a secolului V e.n. pe valea Sucevei
   [Entdeckungen aus der ersten Hälfte des V. Jahrhunderts u.Z. im Suceava-Tal206
 • Dan Gh. TEODOR
  • Conceptul de cultura Costisa-Botosana. Consideratii privind continuitatea populatiei autohtone la est de Carpati în secolele V-VII
   [Le concept de culture Costisa-Botosana. Considérations sur le continuité de la population autochtone à l’est des carpathes aux Ve-VIIe s. de n.è.]215
 • Mihail VASILESCU
  • Dodona. O problema de geografie homerica [Dodona. A problem of homeric geography]228
 • Miron CIHÓ
  • Observatii pe marginea unui pretins papirus egiptean antic [On a counterfeited egyptian papyrus]237
 • Nicolae CIUDIN
  • Începutul rascoalei antiseleucide a iudeilor [Les commencements de la révolte antiséleucide des Juifs]244
 • Neculai V. BARAN
  • Actualitatea si importanta limbii latine pentru studiul istoriei [L’actualité et l’importance du Latin pour l’étude de l’histoire]252
 • Traian DIACONESCU
  • Onomastica figurata în comedia lui Plautus [L’onomastique figurée dans la comédie du Plaute]255
 

 

FULL VOLUME

–not available–