Studia Antiqua et Archaeologica 21(2): 243–253

Florentina-Cristina GÎLCĂ
.img

ABSTRACT

For centuries, the role of the humanistic studies and of the classical heritage has been regarded as central and irreplaceable. Over the past decades, however, changes have occurred in various sectors, including science and education, which is why classics are facing many difficulties. This paper aims to present a new initiative which attempts to overcome the classical education crisis and capture the interest for classical Antiquity, opportunity offered by cinematic depictions.


Timp de secole, rolul studiilor umaniste și al patrimoniului clasic a fost considerat fundamental și de neînlocuit. În ultimele decenii însă au avut loc modificări în diferite sectoare, inclusiv știință și educație, motiv pentru care clasicii se confruntă cu numeroase dificultăți. Lucrarea de față își propune să prezinte o inițiativă nouă prin care se încearcă depășirea crizei educației clasice și captarea interesului pentru Antichitatea clasică, oportunitate oferită de reprezentările cinematografice.

 

KEYWORDS

classical world, popular culture, cinematography, receiving Antiquity, film

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)