Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 105-121

Ana HONCU, Paul CIUBOTARU

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-7

ABSTRACT

. The paper publishes a Greek graffito on a Zeest 80 amphora, found in Negrilești, in the settlement of Sântana de Mureș- Chernyakhov culture. The words ΝΑΥΚΛΕΡ(…) ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ inscribed on the upper part of the amphora can be associated with primary content the transport process –loading the container on the ship at the place of origin of the content. The characteristics of the amphora and the inscription are connected with the oil supply in the province of Scythia. The information highlights the trade connections of the settlements from the Lower Danube with the eastern provinces of Roman Empire at the end of the 3rd century, the beginning of the 4th century AD.

REZUMAT

Articolul propune restituirea unui graffito în limba greacă de pe o amforă Zeest 80, descoperită la Negrilești, în așezarea Sântana de Mureș- Cerneahov. Cele două cuvinte, ΝΑΥΚΛΕΡ(—) ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ inscripționate pe două rânduri pe partea superioară a amforei pot fi asociate cu prima etapă a procesului de transportare – încărcarea recipientului pe navă la locul de origine al conținutului. Caracteristicile amforei sunt legate de procesul de aprovizionare cu ulei în provincia Scythia Minor. Se evidențiază legăturile comerciale ale așezărilor de la Dunărea de Jos cu provinciile estice ale Imperiului Roman la sfârșitul secolului al III-lea- începutul secolului al IV-lea p. Chr.

KEYWORDS

amphora, Greek graffitto, Barbaricum, Negrilești, Sântana de Mureș-Cerneakhov Culture.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)