Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 153-177

Laura GHEORGHIU

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-9

ABSTRACT

The article represents a contribution to the funerary archeology of the province of Scythia, outlining the picture related to the funerary practices addressed to children. It is emphasized that the burial rituals, most of the time, were different from those applied to adults in terms of the space within the necropolises, the position, the orientation, or the burial inventory.

REZUMAT

Articolul reprezintă o contribuție asupra arheologiei funerare din provincia Scythia, conturând imaginea legată de practicile funerare abordate asupra copiilor. Se subliniază faptul că ritualurile funerare, de cele mai multe ori, erau diferite față de cele aplicate adulților în ceea ce privește spațiul în cadrul necropolelor, poziția, orientarea sau inventarul funerar.

KEYWORDS

Infant burials, Scythia Minor, funerary archaeology.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)