Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 17–47

Valerii KAVRUK, Dan ȘTEFAN, Marius ALEXIANU, Viorica VASILACHE
.img

ABSTRACT

The article presents the preliminary results of the archaeological and ethnographic explorations of the site with remains of salt exploitation from Gherla–Valea Sărată. The site is located at ca. 1800 m south-west of the city of Gherla, Romania, and covers the valley of a salt creek measuring ca. 3000 m (N–S) × 550 m (E–W). In the northern sector of the site, around a salt water basin that was recently developed, on a surface measuring ca. 70 m (N–S) × 60 m (E–W), there were identified and studied various archaeological remains: traces from structures of wooden poles and wattle, ceramic fragments and a stone axe. They date from the Neolithic or the Eneolithic, the early and middle Bronze Age, and the modern period. The discovered remains are, by most probabilities, related to the exploitation of the salt water. In the northern and central part of the site there are numerous cavities and earth mounds, as well as other soil irregularities of anthropic origin, for which it was not possible to advance a dating. The northern part of the site yielded several structures from the recent period: two roofed salt water wells with timber shafts, both recently re-developed using fresh and reclaimed timber. Across the entire site there are several salt springs with basic furnishings. In the northern and central part of the site there are several “scalde” — pools with basic furnishings used for treatments with salt water and mud, without any supervision from healthcare personnel. Near the largest of these “scalde”, there have been discovered fragments a wayside crucifix, specific to the area. It was most likely dedicated to the curative properties of the “salt place”. According to the interviewed denizens, the saline manifestations from Valea Sărată are exploited to a large extent in the traditional economy: for cooking and preserving human food and animal fodder, and in folk medicine. Also relevant is that Valea Sărată is one of the preferred grazing locations for sheep according to the local shepherds, who mentioned that animals particularly like the grass growing in saline soils. The brine from Valea Sărată is considered by the locals and inhabitants of the surrounding villages as “the best of the area”, so that people from multiple settlements around a 10 km radius come regularly to Valea Sărată for collecting brine and for bathing. The site has a high potential for more in-depth interdisciplinary research.


Articolul prezintă rezultatele preliminare ale explorărilor arheologice și etnografice ale sitului cu urme de exploatare a sării de la Gherla–Valea Sărată. Situl se află la cca. 1800 m sud de marginea de sud-vest a orașului Gherla și cuprinde valea unui pârâu sărat care măsoară cca. 3000 m (N–S) × 550 m (E–V). În sectorul nordic al sitului, în jurul unui bazin de apă sărată amenajat recent, pe o suprafața de ca. 70 m (N–S) × 60 m (E–V), au fost identificate și studiate variate vestigii arheologice: urme ale unor structuri din pari de lemn și nuiele împletite, fragmente ceramice și un topor de piatră. Acestea datează din neolitic sau eneolitic, perioadele timpurie și mijlocie ale epocii bronzului, precum și din perioada modernă. Vestigiile descoperite, după toate probabilitățile, sunt în mod nemijlocit legate de exploatarea apei sărate. În partea nordică și centrală a sitului se observă numeroase cavități și movile de pământ, precum și alte denivelări de pământ de origine antropică. Acestea încă nu au putut fi datate. În partea nordică a sitului se află câteva structuri din perioada recentă: două fântâni de apă sărată cu puțurile căptușite de lemn și acoperite, ambele fiind re-amenajate recent din material lemnos nou și cel preluat de la structuri mai vechi. Pe întreaga întindere a sitului au fost observate mai multe izvoare de slatină amenajate sumar. În partea nordică și centrală a sitului au fost realizate câteva „scalde” – bazine cu apă sărată amenajate sumar și folosite pentru tratamente cu apă sărată și nămol, nesupravegheate de cadre medicale. În apropierea celei mai mari dintre astfel de „scalde” au fost descoperite fragmente de la o troiță (răstignire) specifică zonei. Aceasta, după toate probabilitățile, a fost dedicată proprietăților curative ale „sărăturii”. Conform interviurilor realizate cu localnicii, manifestările saline din Valea Sărată sunt pe larg exploatate în cadrul economiei tradiționale: în gătitul și conservarea produselor alimentare, aditivarea hranei animalelor și medicina populară. Nu este lipsit de interes și faptul că Valea Sărată este unul dintre locurile preferate pentru pășunatul oilor, păstorii spunând că oilor le place în mod deosebit iarba care crește în soluri sărate. Apa sărată de aici este considerată de localnicii și locuitorii satelor din jur „cea mai bună din zonă”, astfel încât oamenii din mai multe localități de pe o rază de cca. 10 km, vin periodic aici după slatină și la băi. Situl prezintă un potențial ridicat pentru cercetări interdisciplinare mai aprofundate.

 

KEYWORDS

Gherla–Valea Sărata, salt spring, salt mud, ethnomedicine

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)