Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 87-114

Valentin Piftor, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, .img

ABSTRACT

The study overall concerns the age-rounding process in the Latin inscriptions, which has triggered the interest of the researchers starting with the 19th century. The first part of this study deals with the age-rounding process in the province of Moesia Inferior, by comparing the data with those provided for other Lower Danube provinces, differentiated on gender. The second part of this study presents the age-rounding process depending on the legal status of the deceased by using Whipple’s Index. The values of age rounding are close to those obtained for the other Lower Danube provinces. It is worth mentioning that there are more ages ending in 0 and 5 than in other digits. Concerning the legal status, the age-rounding process is less accentuated in the case of citizens and militaries.


Acest studiu se referă la procesul de rotunjire a vârstelor în inscripțiile latine, care a suscitat interesul cercetătorilor încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Prima parte a acestui studiu se ocupă de procesul rotunjirii vârstelor în provincia Moesia Inferior comparând datele cu cele oferite pentru alte provincii de la Dunărea de Jos, diferențiat pe sexe. A doua parte a studiului prezintă procesul de rotunjire în funcție de statutul juridic al defunctului/defunctei folosind Indexul lui Whipple. Valorile rotunjirii vârstelor sunt apropiate de cele obținute pentru celelalte provincii de la Dunărea de Jos, cu mențiunea că s-au observat mai multe vârste terminate în 0 și 5 decât în alte cifre. În ceea ce privește statutul juridic, procesul de rotunjire a vârstelor este mai puțin accentuat în cazul cetățenilor și al militarilor.

 

KEYWORDS

age rounding, Moesia Inferior, legal status

FULL ARTICLE

Download PDF (free)