Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 185-217

Loredana PRICOP
.img

ABSTRACT

This survey concerns the age rounding process in the Latin epitaphs of Noricum. In the first part of the study we analysed the age rounding process differentiated by gender, the data obtained being compared with the existing ones from the other Danubian provinces. The second part concerns the age rounding process differentiated in terms of legal status by using Whipple’s Index. The proportion of rounded ages–unrounded ages is overwhelming for both female and male population in Noricum. In terms of legal status, the peregrini/ae features the category with the highest tendency towards rounded digits followed by citizens (male and female) and soldiers.


Acest studiu privește procesul de rotunjire al vârstelor în inscripțiile funerare latine din Noricum. În prima parte a studiului am analizat procesul de rotunjire al vârstelor diferențiat pe sexe, datele obținute comparandu-le cu cele deja existente pentru celelalte provincii dunărene. Cea de-a doua parte a studiului vizează procesul de rotunjire diferențiat pe categorii juridice prin prisma indexului lui Whipple. Proporția vârste rotunjite-vârste exacte este covârșitoare, atât pentru populația feminină, cât și pentru cea masculină din Noricum. Din punct de vedere al statutului juridic, peregrinii reprezintă categoria cu cea mai mare tendință spre cifrele rotunjite, fiind urmați de cetățeni și militari.

 

KEYWORDS

age rounding, Noricum, unrounded ages, rounded ages, Whipple’s Index, legal status

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)