Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 185–198

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-4

M. AL-HAMMADI, K. EXELL, S. EL-MENSHAWY
.img

ABSTRACT

Camels from ancient times as early as 1200 BC were used as military vehicle and have been associated with the Near East and the Arabian Peninsula. In modern times they remain an important element of Bedouin life and culture (animal protein, dairy products and raw materials, an effective desert vehicle of transport and an indication of wealth). As such, camels are an integral component of heritage and society, essential to the development of Bedouin economies in many regions in the Middle East, North Africa, and Asian regions. Here it is investigated the viability of addressing the topic of the impact on camels by the blockade that has affected Qatar since 5th June 2017 as a theme of historical memory in the Qatari heritage in the National Museum of Qatar (NMoQ). The topic addresses the value and significance of camels in the Qatar peninsula up until the 21st century, and the tragic impact of the blockade on camels and their owners and herders, particularly these which were herding camels across Qatar-Saudi borders. It provides another dimension of history, and archaeology, linked to heritage and society and discusses the way camels have been typically represented in museums in the region due to their cultural significance. Society interviews and media reports are used to support the discussion, which argues for the importance of documenting the historical and culture memory of camels in the new NMoQ.


Cămilele din cele mai vechi timpuri încă din 1200 î.Hr. au fost folosite pentru transportul militar și au fost asociate cu Orientul Apropiat și Peninsula Arabică. În timpurile moderne, ele rămân un element important al vieții și culturii beduinilor (proteine animale, produse lactate și materii prime, un vehicul eficient de transport în deșert și un simbol al bogăției). Ca atare, cămilele sunt o componentă integrantă a patrimoniului și a societății, esențiale pentru dezvoltarea economiilor beduine în multe regiuni din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și regiunile asiatice. Aici este investigată viabilitatea abordării subiectului legat de impactul asupra cămilelor, cauzat de blocada ce a afectat Qatarul în 5 iunie 2017, ca temă a memoriei istorice a patrimoniului qatarez din Muzeul Național al Qatarului (NMoQ). Subiectul abordează valoarea și semnificația cămilelor din Peninsula Qatar până în secolul 21 și impactul tragic al blocadei asupra cămilelor și a proprietarilor și păstorilor acestora, în special a celor care păstoreau cămile peste granițele Qatarului și ale Arabiei Saudite. Acesta oferă o altă dimensiune a istoriei și arheologiei, legată de patrimoniu și societate și discută modul în care cămilele au fost reprezentate în mod obișnuit în muzeele din regiune datorită semnificației lor culturale. Interviurile sociale și rapoartele mass-media sunt folosite în sprijinul dezbaterii, care argumentează importanța documentării memoriei istorice și culturale a cămilelor în noul NMoQ.

 

KEYWORDS

heritage, society, Arabia, human, ancient, animals.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)