Studia Antiqua et Archaeologica 22(2): 195–201

Ana ODOCHICIUC
.img

ABSTRACT

L’existence du macellum à Histria fait la preuve sur la situation économique stable de la ville pendant toute l’époque romaine et sur la capacité de récupération de la communauté urbaine après les invasions de 238. Notre contribution est axée sur les caractéristiques de cet édifice et sur la reconstruction de macellum (par dons) afin de proposer une nouvelle hypothèse concernant l’emplacement de ce bâtiment à Histria.


Existenţa unui macellum la Histria reprezintă o mărturie a stabilităţii economice a oraşului în epoca romană şi a capacităţii de recuperare a populației după invaziile din 238. Această contribuţie discută principalele caracteristici ale clădirii şi reconstrucţia ei (pe bază de donaţii), pentru a propune o nouă ipoteză privind amplasamentul edificiului la Histria.

 

KEYWORDS

macellum, Histria, Moesia Inferior, Gordien III

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)