Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 93-113

Elena Vieru, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, .img

ABSTRACT

The article is a sequence of a wider research concerning Late Bronze Age habitat in the basin of the Bârlad river (Eastern part of Romania). Though there are known few similar papers, the novelty of this one is given by the detailed analysis, whose main result is obtaining a wider perspective on a less studied region. The starting point is the database that recorded the Noua culture’s sites from the specified region. From the purpuses of this article, I emphasise the identification of strategies used by Late Bronze Age communities to adapt to the peculiarities of the studied region.


Articolul reprezintă o secvenţă a unei cercetări mai vaste axate pe analiza habitatului în perioada Bronzului târziu în bazinul râului Bârlad. Deşi sunt cunoscute studii similare, noutatea acestui demers constă în aprofundarea analizei (şi prin utilizarea unor metode preluate din alte domenii) precum şi realizarea unei imagini asupra unei regiuni mai puţin cercetate din această perspectivă. Baza analizei a constituit-o catalogul descoperirilor care a înregistrat situri ale culturii Noua în spaţiul menţionat. Dintre finalităţile lucrării se evidenţiază cea care vizează strategiile utilizate de comunităţile Bronzului târziu pentru a se plia pe particularităţile regiunii studiate.

 

KEYWORDS

the Bârlad Basin, Late Bronze Age, landscape, opportinities and constraints, strategies

FULL ARTICLE

Download PDF (free)