Studia Antiqua et Archaeologica 21(1): 87–97

Petre COLȚEANU
.img

ABSTRACT

The author presents a brief history of preventive archaeological research in Romania, in particular the investigations which took place on large infrastructural projects after 2000. The state of research, the problems facing the preventive archaeological research in Romania and their causes are analysed.


Autorul prezintă un scurt istoric al arheologiei preventive în România, în special investigațiile desfășurate după 2000 în cadrul proiectelor de infrastructură mare. Sunt analizate stadiul cercetării, problemele cu care confruntă arheologia preventivă în România, precum și cauzele acestora.

 

KEYWORDS

contractual archaeology, preventive archaeology, grand infrastructure/highway, archaeological sites, Romania

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)