Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 369-380

Roxana-Gabriela CURCĂ
.img

ABSTRACT

The paper focuses on the lexemes and expressions emphasized by the concepts of autopsía, akoé and autopátheia. Our research analyse these concepts in the works produced by historians, geographers and poets and the way that their perception on certain events is influenced.


Lucrarea se axează pe lexemele și pe expresiile puse în evidență de conceptele de autopsía, akoé și autopátheia. Cercetarea noastră analizează aceste concepte (așa cum sunt întâlnite în lucrări scrise de istorici, geografi și poeți) și modul în care a fost influențată percepția acestor autori cu privire la anumite evenimente

 

KEYWORDS

source theory, Greek and Latin authors, Carpathian-Dniestrian territory

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)