Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 271-281

Ștefan HONCU
.img

ABSTRACT

The aim of this article is to draw attention to the kitchenware found at Ibida (Slava Rusă), the sector Curtain G–Tower 8. In the same time, I will propose a typology of the artefacts meant to serve as a model of publishing for the entire pottery discovered through the whole territory of the city. This typology can be subjected to future changes, but, for the moment, this represents a starting point in classifying the pottery from this area.


Scopul acestui articol este acela de a prezenta materialul ceramic de bucătărie descoperit la Ibida, Slava Rusă, sector Curtina G–Turnul 8. Totodată vom propune o tipologizare a artefactelor care să servească ca model de publicare a întregii ceramici descoperite pe teritoriul întregii cetăți. Această tipologizare poate fi modificată de viitoarele descoperiri însă în stadiul actual al cercetării aceasta constituie un punct de plecare în tipologizarea ceramicii din sectorul în discuție.

 

KEYWORDS

kitchenware, Ibida, Curtina G–Tower 8

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)