Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 325–341

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-12

Marian MOCANU
.img

ABSTRACT

In this article it is analysed the pottery produced in Phocaean workshops, discovered in the “Faleză Est” sector of the late Roman fortress Argamum. The forms identified are H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8 and H 10. Most common of all by far is the form H 3. Chronologically, the studied ceramic group dates between the middle of the 4th century and the third quarter of the 7th century.


În acest articol este este analizată ceramica de masa produsă în atelierele din Phocaea, descoperită în sectorul “Faleză East” al cetății romane târzii Argamum. Formele identificate sunt H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 8 și H 10. Cea mai numeroaseă dintre toate este de departe forma H 3. Din punct de vedere cronologic, grupul ceramic studiat este datat între jumătatea secolului al IV-lea și al treilea sfert al secolului al VII-lea.

 

 

KEYWORDS

Phocaean Red Slip Ware, Argamum, Scythia, Western Black Sea.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)