Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 127-160

Ionuț Acrudoae, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, .img

ABSTRACT

The Roman Imperial Navy from the first three centuries AD played a minor part from the military perspective, but from a social point of view, it helped in the incorporation of Barbarian populations in the Empire. The Pannonians represented a considerable percentage of the soldiers recruited in the fleet of Misenum and Ravenna during the Early Empire, among the Thracians, Dalmatians, Egyptians, or Syrians. In this case, our prosopographical analysis will underline the part taken by the Pannonians in the Roman Fleet, considerations about their ethnic or provincial origins, and some outlines of social, military, and demographical study.


Flota imperială romană din primele trei secole p.Chr. a jucat un rol minor pe plan militar dar, din punct de vedere social, a ajutat la integrarea populaţiilor barbare în Imperiu. Pannonii au reprezentat, pe lângă thraci, dalmaţi, egipteni sau syrieni, un procentaj considerabil din soldaţii încorporaţi în flota de la Misenum şi Ravenna în timpul Principatului. Astfel, analiza prosopografică va reliefa rolul avut de pannoni în flota romană, subliniind câteva consideraţii despre originea lor etnică sau provincială, dar şi câteva aspecte sociale, militare şi demografice.

 

KEYWORDS

Roman Imperial Navy, Pannonians, prosopography

FULL ARTICLE

Download PDF (free)