Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 133-153

Leonardo Gregoratti, University of Udine/University of Durham, .img

ABSTRACT

During the late Republic and the early Principate, the area under the direct control of Rome expanded considerably beyond the Alps, including a large portion of the north-werstern Danube basin. The situation offered the Aquileian trading families new opportunities to extend their sphere of activity. In this period, Italic merchants, most of them coming from Aquileian families, settled in the Roman centres along the “Amber Route”, establishing trade relationships with their hometown. The study of epigraphic evidence provides relevant elements in order to define the economic role of these families.


În perioada de sfârşit a Republicii şi în cea de început a Principatului, zona aflată sub controlul Romei se măreşte considerabil dincolo de Alpi, cuprinzând o arie mare a bazinului Dunării de nord-vest. Această situaţie oferă familiilor de negustori din Aquileia posibilitatea să-şi extindă aria de activitate. În această perioadă, negustori italici, majoritatea din Aquileia, se stabilesc în centrele romane situate de-a lungul “drumului chihlimbarului”, întemeind noi relaţii cu oraşul de origine. Studiul evidenţei epigrafice aduce în discuţie elemente relevante pentru definirea rolului economic al acestor familii din Aquileia în regiunea dintre Alpi şi Dunăre.

 

KEYWORDS

Aquileian families, Amber Route, Noricum, Roman trade

FULL ARTICLE

Download PDF (free)