Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 231-247

Ana ODOCHICIUC, Lucrețiu MIHAILESCU-BÎRLIBA
.img

ABSTRACT

This paper focuses on the inscriptions from Dacia, which mention, by various terms, the occupations of private slaves. The epigraphic texts of Dacia mention slaves used by their masters for various administrative, financial or domestic duties, like actores, villici, dispensatores, vikarii and others. Three different ways of their involvement in different economic activities can be observed: they worked directly for their masters, they were assigned to actio institoria and they could hold a peculium. All these functions demonstrate that the servi privati were involved in public services as representatives of their masters.


Articolul de față își îndreaptă atenția asupra epigrafelor descoperite în Dacia, care atestă prin diverși termeni ocupațiile sclavilor privați. Inscripțiile din Dacia menționează sclavi utlizați de stăpâni în diferite activități administrative, financiare sau domestice, precum actores, villici, dispensatores, vikarii și alții. Pot fi observate trei moduri diferite în care ei se implică în varii activități economice: pot acționa direct pentru stăpâni, pot fi agenți ai actio institoria și pot deține un peculium. Toate aceste ocupații demonstrează faptul că servi privati erau angajați în servicii publice ca reprezentanți ai stăpânilor.

 

KEYWORDS

private slaves, occupations, Roman Dacia, actor, villicus

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)