Studia Antiqua et Archaeologica 21(1): 25–36

Lucian MUNTEANU, Sever-Petru BOȚAN, Aurora-Emilia APOSTU
.img

ABSTRACT

We present in this paper three batches of Roman coins belonging to Roman Republican and Imperial hoards, from the collections of Museum of Vrancea in Focșani and Town Museum in Adjud. The coins were discovered in the following locations: I. Adjud (Vrancea County) (3 AR dated from C. Maianus to C. Mamilius Limetanus); II. Repedea (Străoane commune, Vrancea county) (4 AR, dated from M. Papirius Carbo to Ulpia Severina); III. Olăreni (Slobozia Bradului commune, Vrancea county) (6 AR, dated from Marcus Antonius to Marcus Aurelius and 1 AE – Constantinopolis type). In regards to the last two hoards we have serious doubts that the most recent coins actually belong to the initial findings.


Prezentăm în studiul de față trei loturi de monede romane republicane și imperiale aflate în colecțiile Muzeului Vrancei din Focșani și Muzeului Orășenesc din Adjud. Monedele au fost descoperite în următoarele puncte: I. Adjud (jud. Vrancea) (3 AR datați de la C. Maianus la C. Mamilius Limetanus); II. Repedea (com. Străoane, jud. Vrancea) (4 AR datați de la M. Papirius Carbo la Ulpia Severina); III. Olăreni (com. Slobozia Bradului, jud. Vrancea) (6 AR datați de la Marcus Antonius la Marcus Aurelius și 1 AE – tip Constantinopol). În ceea ce privește ultimele două loturi, avem serioase îndoieli că monedele cele mai recente aparțin descoperirilor inițiale.

 

KEYWORDS

hoards, Roman denarii, Barbaricum, Moldavia, Museum of Vrancea

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)