Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 161-193 Menahem Mor, University of Haifa, ABSTRACT The author focuses his research on four main subjects concerning the Bar-Kokhba revolt: (1) Hadrian’s promise to rebuild the Temple, (2) the ban on circumcision, (3) the Foundation of Aelia Capitolina and (4) Bar Kokhba’s leadership. Autorul îşi concentrează analiza asupra a 4 puncte importante privind revolta lui Bar-Kokhba: (1) promisiunea lui Hadrian de a reconstrui templul din Ierusalim, (2) interzicerea circumciziei, (3) întemeierea Aeliei Capitolina, (4)conducerea lui Bar Kokhba.   KEYWORDS Bar-Kokhba revolt, ban of circumcision, foundation of Aelia Capitolina. FULL ARTICLE Download PDF (free)