Studia Antiqua et Archaeologica 18(1): 245-279 Juan Ramón Carbó García, Universidad Católica San Antonio de Murcia, ABSTRACT An analysis of female religious preferences in the context of the cults of eastern origin is performed on these pages because of the need for specific studies on cults preferred by each social group in the provincial life of Roman Dacia. It should be a contribution to the objective of achieving a better perspective and understanding of the followers of each cult and the general structure of the religious life in the Dacian provinces. Autorul prezintă o analiză a preferinţelor religioase ale femeilor din Dacia romană în contextul cultelor de origine orientală. Articolul se poate dovedi util în perspectiva unei mai bune înţelegeri a practicanţilor fiecărui cult în parte şi a structurii generale a vieţii religioase din provinciile dacice.   KEYWORDS women, Dacia, society, religion, oriental cults, Cybele, Isis, Azizos, Deus Aeternus FULL(…)