Studia Antiqua et Archaeologica 21(2): 221–233

Roxana-Gabriela CURCĂ
.img

ABSTRACT

This study addresses for the first time in the dedicated literature, the lexical reflexes of salt in ancient Greek, as part of an extended research project. An inventory was realized as comprehensively as possible on grammatical categories (nouns, adjectives, verbs and adverbs), derived from nominal compound ἁλ (ἅλς, ἁλὁς) in the initial and secondary position, emphasizing a majority of adjectives and a wide semantic spectrum (e.g. physical world, exploitation, food consumption and conservation, social and economic contexts, symbolic uses). This lexical variety indicates the crucial role of salt and sea in the development of Greek civilization.


Acest studiu abordează pentru prima dată în literatura de specialitate reflexele lexicale ale sării în greaca veche, fiind parte a unui proiect de cercetare mult mai amplu. S-a realizat un inventar cât mai cuprinzător, pe categorii gramaticale (substantive, adjective, verbe și adverbe) derivate de la compusul nominal ἁλ (ἅλς, ἁλὁς) aflat în poziție inițială și secundară, constatându-se o majoritate a frecvenței adjectivelor și un spectru semantic extins (e.g. univers material, exploatare, consum și conservare de alimente, contexte socio-economice, utilizări simbolice). Această varietate lexicală indică rolul esențial al sării și al mării în dezvoltarea civilizației grecești.

 

KEYWORDS

Salt, terminology of salt, ancient Greek, semantic spectrum

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)