Studia Antiqua et Archaeologica 21(2): 189–208

Nadezhda S. SHIROKOVA
.img

ABSTRACT

The article discusses Celtic art in pre-Roman Britain. The author of the article disagrees with the opinion expressed by R.G. Collingwood and certain other scholars that the art of British Celts, being fragile, linear and abstract, having shallow social foundations (since it was the art of the nobility), was doomed to decline and extinction, even if the Roman conquest of Britain had not taken place. The sources referred to in the article demonstrate that Celtic art, whose intrinsic feature was that bent for poetic abstraction which was typical of Celtic mentality in general, had great potential for growth that lay dormant during the Roman period. The view that the artistic style of British Celts possessed creative capacity which remained hidden under Roman reign is confirmed by the Celtic art’s revival in medieval Britain during the Anglo-Saxon domination.


Articolul tratează problema artei celtice în Britania preromană. Autoarea nu este de acord cu opiniile emise de R.G. Conningwood și un număr de alți cercetători potrivit cărora arta celților britanici, fiind fragilă, lineară și abstractă, având fundamente sociale superficiale (deoarece era o artă a elitei nobiliare), era condamnată să decadă și să dispară, chiar dacă cucerirea romană a Britaniei nu ar fi avut loc. Sursele menționate în articol demonstrează că arta celtică, a cărei trăsătură intrinsecă era acea aplecare spre abstracțiune poetică, tipică mentalității celtice în general, a avut un mare potențial de creștere care a rămas latent în perioada romană. Opinia că stilul artistic al celților britanici a avut o capacitate creativă care a rămas ascunsă sub stăpânirea romană este confirmată de renașterea artei celtice în Britania medievală în timpul dominației anglo-saxone.

 

KEYWORDS

British Celts, Celtic art, pre-Roman Britain, post-Roman Britain

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)