Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 153-170

Sever-Petru BOȚAN
.img

ABSTRACT

The present study takes into discussion the trade relationships between the Roman Empire and India, reflected both in literary contemporary sources and in archaeological finds. Among the different material categories (pottery, bronze objects, coins), there are many glass vessels. The majority seems to come from Alexandria or Levant, but the high number glass vessels manufactured in western or Italian style, found in the western side of the Indian Ocean, reflects the amplitude and in the meantime the specific features of these trade connexions.


Studiul de față ia în discuție relațiile comerciale la distanță dintre Imperiul roman și India, reflectate atât în sursele literare ale vremii cât și în descoperirile arheologice. Între variatele categorii de materiale (ceramică, obiecte de bronz, monede etc.) se găsesc și numeroase vase de sticlă. Majoritatea par să fie de proveniență alexandrină sau levantină, însă numeroasele obiecte de factură occidentală și italică, descoperite în partea vestică a Oceanului Indian, reflectă amploarea și specificul acestor legături comerciale.

 

KEYWORDS

Roman economy, Indian Ocean trade, Roman imports, glass vessels

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)