Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 454-472

Mihaela ASĂNDULESEI

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-13

ABSTRACT

This article aims to approach the work of Pliny the Elder, Naturalis Historia, from the perspective of salt
exploitation, highlighting the forms of manifestation, its geographical distribution and briefly the main uses. The
motivation of the present paper materialized after going through Pliny’s text, which revealed a subject that lacks
fluency to a certain extent. Pliny distinguishes two categories of salt, according to its state, natural and artificial.
Thus, a first systematization of the references about salt identified in Naturalis Historia is based on these aspects,
highlighting, in thecase of the natural state of theexplored mineral, thesalt lakes, springs or salt mountains and sea
water; regarding the artificial state of salt, mentions of salt pans have been documented. Along these, a short
excursus regarding the medicinal uses of salt is added, in order to better portray the image of salt in the era

REZUMAT

Articolul de față își propune abordarea operei lui Pliniu cel Bătrân, Naturalis Historia, din perspectiva
exploatării sării, evidențiind formele de manifestare ale acesteia, distribuția geografică și, pe scurt, principalele
utilizări ale acesteia. Motivația lucrării de față s-a concretizat în urma parcurgerii textului lui Pliniu, care a scos la
iveală un subiect lipsit într-o oarecare măsură de fluență. Pliniu distinge două categorii de sare, după starea ei,
naturală și artificială. Astfel, o primă sistematizare a referințelor despre sare identificate în Naturalis Historia se
bazează pe aceste aspecte, evidențiind, în cazul stării naturale a mineralului exploatat, lacurile sărate, izvoarele
săratesau munții desareși apa de mare; în ceea ce priveștestarea artificială, au fost documentate mențiuni desaline.
Pe lângă acestea se adaugă un scurt excurs privind utilizările medicale ale sării, pentru a înfățișa mai bine imaginea
sării în epocă.

KEYWORDS

Salt exploitation, saltworks, Plinius Maior.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)