Studia Antiqua et Archaeologica 28(2): 354-384

Helena LÓPEZ GÓMEZ

DOI: 10.47743/saa-2022-28-2-7

ABSTRACT

Despite the importance they had in their time, many of the women of the Roman imperial families share a bad image that continues to this day. The pejorative description, present in the accounts of ancient historians, has made these female characters largely unintelligible and it is practically impossible to reach an objective conclusion about their true role in history. The present article aims to offer an analysis of the images of the last empresses of the Julio-Claudian dynasty. We will focus on the wives of Caligula, Claudius and Nero by analyzing the literary evidence we possess about them in order to try to reach a conclusion free of the powerful misogynistic impressions about them that have been provided in the past. To this end, we have taken into account not only the life trajectories of the empresses, but also those of the main men in their lives, the emperors, to try to glimpse if their family relationships could have had some kind of impact on the way women were portrayed by the sources.

REZUMAT

În ciuda importanței pe care au deținut-o, multe dintre femeile din familiile imperiale romane au fost prezentate mereu într-o lumină proastă. Descrierile peiorative, presente în sursele istoricilor antici, au făcut ca aceste femei să fie în mare parte imposibil de înțeles pentru cine au fost ele de fapt și este practic imposibil să formulăm o concluzie obiectivă asupra adevăratului lor rol istoric. Articolul de față își propune să ofere o analiză asupra reprezentărilor ultimelor împărătese din dinastia iulio-claudiană. Ne vom concetra pe soțiile lui Caligula, Claudius și Nero și vom analiza mărturiile literare pe care le deținem în legătură cu acestea, pentru ca apoi să putem obține o concluzie lipsită de impresiile misogine ce au fost vehiculate în trecut. Pentru aceasta am luat în considerare nu doar viețile împărăteselor, ci și pe cele ale partenerilor lor, împărații, astfel încât să putem intui dacă relațiile lor familiale ar fi putut avea un impact asupra modului în care femeile erau portretizate în sursele literare.

KEYWORDS

Principate, Rome, women, empresses, Messalina, Agrippina.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)