Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 207-219

Radu-Ștefan BALAUR

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-2

ABSTRACT

The archaeological research carried out at Dâmbul Morii settlement led to the discovery of 15 dwellings. In their inventory, 30 pieces identified were made of clay. All artifacts that were not plastic representations were included in this category. In this study, we want to make a presentation of these artifacts, and the context of the discovery, to give us a picture of their functionality. Unfortunately, this task is hampered by the low number and fragmented state of the pieces. The artefacts discovered at Dambul Morii can be classified in the category of household items (clay weights, spindle whorls, clay balls, clay tokens), as well as ornament items (beads, clay disc, en violon idol, amulets, etc.). Some of them can also be used in some ritual activities, such as amulets, or clay balls, or for other purposes.

REZUMAT

Cercetările arheologice de la Dâmbul Morii au dus la identificarea a cel puțin 15 locuințe. In inventarul acestora au fost identificate și 30 de piese realizate din lut. În această categoria erau incluse toate artefactele care nu erau reprezentări plastice. In studiul de față dorim să facem o prezentate a acestor artefacte, și contextul descoperirii pentru a ne face o imagine asupra funcționalității lor. Din nefericire această sarcina este îngreunată de numărul scăzut și starea fragmentară a pieselor. Piesele descoperite la Dâmbul Morii pot fi încadrate în categoria obiectelor casnice (greutăți, fusaiole, bile, jetoane), precum și a obiectelor de podoabă (mărgele, disc de lut, idol en violon, amulete). Unele dintre ele pot fi utilizate și în unele activități rituale, asemenea amuletelor, eventual și a bilelor de lut, sau in alte scopuri.

KEYWORDS

Dâmbul Morii, clay objects, clay weights, spindle whorls, clay tokens.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)