Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 189-206

Alina PATRICHE, Felix-Adrian TENCARIU

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-1

ABSTRACT

The article brings to the attention of both specialists and the general public two clay artifacts, quasi-conical, provided with holes and perforations, discovered in the Precucuteni II-III settlement at Isaiia-Balta Popii, Iasi County. Although objects with similar characteristics are rather rare, the authors have managed to find a few nearly exact analogies. This is all the more surprising as the analogies come from various Neolithic and Eneolithic cultural contexts in Central and Southeastern Europe, giving this object an archetypal character. Establishing its functionality, however, proved to be much more challenging, leading many archaeologists who discovered or approached similar artifacts to easily place them in the somewhat ambiguous sphere of symbolism and cult. Although this interpretation cannot be categorically ruled out, there are arguments supporting a surprising utilitarian functionality, albeit situated, in a sense, within the realm of prehistoric spirituality.

REZUMAT

Articolul aduce în atenția atât a specialiștilor, cât și a publicului larg, două artefacte de lut, cvasi-conice, prevăzute cu orificii și perforații, descoperite în așezarea Precucuteni II-III de la Isaiia-Balta Popii, jud. Iași. Deși obiectele cu caracteristici asemănătoare sunt mai degrabă rare, autorii au reușit să găsească câteva analogii aproape exacte. Acest fapt este cu atât mai surprinzător cu cât analogiile provin din diverse medii culturale neolitice și eneolitice din centrul și sud-estul Europei, ceea ce conferă acestui obiect un caracter arhetipal. Mult mai dificilă a fost, însă, stabilirea funcționalității sale, ceea ce a determinat, din partea majorității arheologilor care le-au descoperit sau abordat, o facilă amplasare în sfera destul de echivocă a simbolului și a cultului. Deși această interpretare nu poate fi înlăturată categoric, există argumente care pledează pentru o surprinzătoare funcționalitate utilitară, dar situată, într-un sens, tot în zona spiritualității preistorice.

KEYWORDS

Precucuteni Culture, Isaiia-Balta Popii settlement, quasi-conical clay artefacts, functionality.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)