Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 235-245

Iulian MOGA

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-4

ABSTRACT

The question of the Most High God is very difficult to address from many points of view. First, because of the disproportionality of ancient sources. Most sources are epigraphic in nature, including simple dedications or those resulting from a covenant, and contain rather little information that can be addressed in detail. The literary sources are four in number and raise serious problems of interpretation. The numismatic ones are completely missing from the context in the case of Hypsistos. Moreover, the way the subject has been treated in modern historiography, especially in relation to pagan sympathisers or God-fearers orbiting around the synagogue environment, makes this sensitive issue even more cautious. Finally, the perception itself of the identity of this Most High god, as well as the typology of the cult, its potential unitary character is another thorny issue. Two of the epigraphs discovered in the Lycian town of Oinoanda, that of Chromatis and the oracular response of Apollo of Claros, are, we believe, a very good starting point for clarifying some of the imagological aspects of this abstract and anonymous god.

REZUMAT

Chestiunea Zeului Prea înalt este foarte greu de abordat din multe puncte de vedere. În primul rând, din cauza disproporționalității surselor antice. Majoritatea surselor sunt de natură epigrafică, inclusiv simple dedicații sau cele rezultate dintr-o promisiune, și conțin destul de puține informații care pot fi aanalizate în detaliu. Izvoarele literare sunt în număr de patru și ridică serioase probleme de interpretare. Cele numismatice lipsesc cu desăvârșire din context în cazul lui Hypsistos. Mai mult, felul în care subiectul a fost tratat în istoriografia modernă, în special în legătură cu simpatizanții păgâni sau cu adoratorii zeului care orbitează în jurul mediului sinagogii, face această problemă sensibilă și trebuie tratată cu precauție. În fine, percepția în sine a identității acestui Zeu Prea Înalt, precum și tipologia cultului, potențialul său caracter unitar reprezintă o altă problemă spinoasă. Două dintre epigrafele descoperite în orașul lician Oinoanda, cea a lui Chromatis și răspunsul oracular al lui Apollo din Claros, sunt, credem, un foarte bun punct de plecare pentru clarificarea unora dintre aspectele imagologice ale acestui zeu abstract și anonim.

KEYWORDS

Hypsistos, oracles, Oinoanda, Claros, Didyma.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)