Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 247-252

Lucrețiu Mihailescu-BÎRLIBA

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-5

ABSTRACT

Even if the researches on salt exploitation and salt administration in Roman Dacia are scarce and the results are far from offering a coherent image on this economic activity, there are however some works which are important for this stage of our approach. These works are treating the aforementioned issues from historical, ethnographic and archaeological perspectives, both in synchronic and diachronic way. I shall briefly present the most important researches and their results.

REZUMAT

Chiar dacă cercetările asupra exploatării sării și administrației salinelor în Dacia romană sunt puțin numeroase și rezultatele sunt departe de a oferi o imagine coerentă asupra acestor activități, există totuși câteva lucrări care pot constitui puncte de reper pentru stadiul actual al cercetării. Acestea tratează problemele menționate mai sus din perspective istorice, etnografice și arheologice, atât sincronic, cât și diacronic. Voi prezenta pe scurt cele mai importante rezultate ale acestor cercetări.

KEYWORDS

Roman Dacia, salt exploitation, historiography.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)