Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 347-356

Daniel MALAXA

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-9

ABSTRACT

The studied fish remains come from the excavations carried out by the Ștefan Honcu archaeologist between 2017 and 2020 within the Argamum archaeological site. The study methodology consisted mainly of anatomical and taxonomic identifications based on archaeozoological atlases, quantification of the data, taphonomical evaluation, osteometry, size and weight estimation, and energy yield estimation. The archaeozoological material represents food waste. The only osteological remains registered with butchering marks was a fragment of a caudal vertebra from Silurus glanis (catfish). The studied material consists of 72 fish remains coming from carp – 28 fragments, catfish – 19 remains and the rest of 25 fragments couldn`t be identified up to species level. The faunal material is dated as follows: second half of the V century level – 9 remains, 4 remains from carp, a fragment from catfish and 4 fragments from unidentifiable fish; first half of the VI century – 17 osteological remains coming from carp – 7 remains, catfish – 8 remains and two unidentified fragments; second half of the VI century were discovered the most fish remains – 41 osteological fragments; late VI – early VII century – 5 fragments, 2 remains coming from carp and 3 remains from catfish. Most of the carp individuals range between 60-80 cm and 80-100 cm. For catfish, most of the individuals have sizes between 220 -240 cm. Based on the estimated amount of meat for each species, the energy yield (kcal) was calculated, the assemblages dated to the VI century being the richest.

REZUMAT

Resturile de pește studiate provin din săpăturile efectuate de arheologul Ștefan Honcu între anii 2017 și 2020 în cadrul sitului arheologic Argamum. Metodologia de studiu a constat în principal în identificări anatomice și taxonomice bazate pe atlase arheozoologice de specialitate, cuantificarea datelor, evaluarea tafonomică, osteometrie, estimare a taliei și greutății indivizilor de pește și estimarea puterii energetice. Materialul arheozoologic reprezintă deșeuri alimentare. Singurele rămășițe osteologice înregistrate cu semne de tranșare a fost un fragment de vertebră caudală provenită de la Silurus glanis (somn). Materialul studiat este alcătuit din 72 de resturi de pește provenind de la crap – 28 fragmente, somn – 19 fragmente, iar restul de 25 de fragmente nu au putut fi identificate până la nivel specific. Materialul faunistic este datat după cum urmează: a doua jumătate a secolului V – 9 resturi, 4 resturi de crap, un fragment de somn și 4 fragmente de pește neidentificabili; prima jumătate a secolului VI – 17 resturi osteologice provenite de la crap – 7 resturi, somn – 8 resturi și două fragmente neidentificate specific; a doua jumătate a secolului VI au fost descoperite cele mai multe resturi de pește – 41 de fragmente osteologice; sfârșitul secolului VI – începutul secolului VII – 5 fragmente, 2 resturi provenite de la crap și 3 resturi de la somn. Majoritatea indivizilor crap variază între 60-80 cm și 80-100 cm. Pentru somn, majoritatea indivizilor au dimensiuni cuprinse între 220 -240 cm. Pe baza cantității estimate de carne pentru fiecare specie s-a calculat randamentul energetic (kcal), eșantioanele datate în secolul VI fiind cele mai bogate.

KEYWORDS

Zooarchaeology, Argamum fortress, Late Roman, Fish remains, Fish osteometry.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)