Studia Antiqua et Archaeologica 29(2): 331-345

Milan KOSTREŠEVIĆ

DOI: 10.47743/saa-2023-29-2-8

ABSTRACT

The paper analyzes the stone inscription in the Asia Minor city of Aphrodisias in the context of the religious pluralism of this environment at the time of the creation of the inscription. Therefore, the questions of the cultural context of the origin of the inscription in Aphrodisias, its dating and linguistic specificities are analyzed in particular, and an attempt is made to find an answer to the question of who the Godfearers are in question here.

REZUMAT

Lucrarea analizează inscripția din piatră din orașul Afrodisias din Asia Mică în contextul pluralismului religios al acestui mediu cultural în momentul realizării inscripției. Prin urmare, sunt analizate în special întrebările legate de contextul cultural al originii inscripției din Afrodisia, datarea și specificitățile lingvistice ale acesteia și se încearcă găsirea unui răspuns la întrebarea legată de adoratorii de aici.

KEYWORDS

Aphrodisias, godfearers, syncretism, Greek epigraphy.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)