Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 5-20

Larisa Pechatnova

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-1

ABSTRACT

The article exploresthetradition about the capture ofThebes fortressCadmea by the Spartan commander
Phoebidas (382 BC). The purpose of the article is, first, to consider the degree of participation of King Agesilaus in the
capture of Cadmea, and, secondly, to find out the reason why Agesilaus defended Phoebidas in court. The author
concludes that Agesilaus’ defense of war criminals like Phoebidas and Sphodrias had disastrous consequences for
Sparta. According to the author, the blame for the violation of the Peace, the break of relations with the allies and the
defeat of the Battle of Leuctra can be partly laid on Agesilaus.

REZUMAT

Articolul explorează tradiția despre cucerirea fortăreței Cadmeea de către comandantul spartan
Phoebidas (382 î.Hr.). Scopul articolului este, în primul rând, de a analizamodul în care regele Agesilaus a participat
la cucerirea Cadmeei și, în al doilea rând, de a afla motivul pentru care Agesilaus l-a apărat pe Phoebidas în instanță.
Autoarea concluzionează că apărarea de către Agesilaus a criminalilor de război precum Phoebidas și Sphodrias a
avut consecințe dezastruoase pentru Sparta. Potrivit acesteia, vina pentru încălcarea păcii, ruperea relațiilor cu
aliații și înfrângerea în bătălia de la Leuctra pot fi pusă parțial pe seaama lui Agesilaus.

KEYWORDS

Agesilaus, Phoebidas, Leontiadas, Sparta, Thebes, Cadmea, Xenophon, Diodorus, Plutarch.

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)