Studia Antiqua et Archaeologica 29(1): 21-45

Natalia MATEEVICI, Petre COLȚEANU

DOI: 10.47743/saa-2023-29-1-2

ABSTRACT

The preventive archaeological research carried out on the Medgidia Elenistic 1 site, by MINA Constanța, which took place between November 2022 and July 2023, brought to light a rich and beautiful ceramic material of all kinds, from Getic and Scythian hand modeled pottery by – to luxury black-glazed Greek vessels, gray pottery and, of course, a rich batch of Greek amphorae and their fragments. In general terms, the discovered material falls chronologically between the IV and III BC.Among the amphoric material, the majority on the site, a special place is occupied by the amphoric stamps (67), coming from 6 Greek producing centers, both Mediterranean – Thasos, Cnidos, Rhodes, and from the Pontic ones – Heraclea, Sinope, Chersones. Among the stamps from Medgidia, some specimens of unknown centers were also noticed, some present for the first time in the W-NW area of ​​the Black Sea, as well as, we believe, a new Sinopean producer. Most of the stamps belong to the Sinopean amphoric production – 34, which represents 60% of the total of this lot.From a chronological point of view, the batch of stamps discovered on the Medgidia Elenistic 1 site falls between the first half of the century 4th and mid-century 3rd century Chr.

REZUMAT

Cercetările arheologice preventive efectuate pe situl Medgidia Elenistic 1, de către MINA Constanța, ce s-au derulat în perioada noiembrie 2022- iulie 2023, au scos la lumina zilei un bogat și frumos material ceramic de toate facturile, de la ceramică getică și scitică modelată cu mâna – la vase grecești de lux cu firnis negru, ceramică cenușie și, bineînțeles, un bogat lot de amfore grecești și fragmentele acestora. În linii generale materialul descoperit se încadrează din punct de vedere cronologic între sec. IV și III a. Chr. În cadrul materialului amforic, majoritar pe sit, un loc aparte îl ocupă ștampilele amforice (67 de exemplare), provenind din 6 centre producătoare grecești, atât mediteraneene – Thasos, Cnidos, Rhodos, cât și din cele pontice – Heracleea, Sinope, Chersones. Printre ștampilele de la Medgidia au fost sesizate și câteva exemplare ale unor centre necunoscute dar și unele prezente pentru prima data în zona de V- NV a Mării Negre, ca și un, credem noi, nou producător sinopeean. Majoritate ștampilelor aparțin producției amforice sinopeene -34 de exemplare, ceea ce reprezintă 60 de % din totalul acestui lot. Din punct de vede cronologic lotul de ștampile descoperit pe situl Medgidia Elenistic 1 se încadrează între prima jumătate a sec. IV și mijlocul sec. III a. Chr.

KEYWORDS

amphora, stamps, producers, magistrates, Greek centers, chronological groups..

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)