Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 103-113

Neculai BOLOHAN
.img

ABSTRACT

The Early Bronze Age in the area between the Eastern Carpathians and the Lower Danube constituted the topic of numerous attempts. A recent contribution concerning this theme was made by Radu Băjenaru, who presented me with the opportunity to have an updated reading of the manner in which archaeological monuments can be analysed. The critical scrutiny, rigorous analysis, direct access to sources, field experience, suggestions for classifying the impressive lot of artefacts analysed, are just some of the author’s cards. In the following, the author of these lines has only the merit of bringing to a written conclusion a number of friendly observations.


Perioada timpurie a Epocii bronzului în spațiul dintre Carpații meridionali și Dunărea de Jos a constituit subiectul mai multor încercări. O contribuție recentă privind această temă a fost realizată de către Radu Băjenaru, care mi-a oferit posibilitatea unei lecturi actualizate a manierei în care pot fi analizate monumentele arheologice. Observația critică, analiza riguroasă, accesul direct la surse, experiența de teren, propunerile de clasificare pentru lotul impresionant de artefacte analizate sunt doar căteva dintre atuurile autorului. Autorul acestor rânduri are doar meritul de a desăvârși observațiile amicale în cele ce urmează.

 

KEYWORDS

EBA, Southern Carpathians–Lower Danube area, pottery groups

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)