Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 91-101

Luminița BEJENARU, George BODI
.img

ABSTRACT

The present paper represents a synthesized archaeozoological approach to the Cucuteni site of Poduri–Dealul Ghindaru (Bacău County, Romania). This study explores various roles of animals in the economy and rituals of a Chalcolithic community. Animal remains are described in terms of frequencies, anatomy and taphonomy. Temporal analysis of several characteristics, including taxonomic frequency, indicates changes in the prehistoric local economy. Types of special animal deposits are described, as well as the interpretation of their ritual meaning.


Prezenta lucrare reprezintă o abordare arheozoologică sintetizată a sitului Cucuteni de la Poduri–Dealul Ghindaru (județul Bacău, România). Acest studiu analizează diferite roluri ale animalelor în economia și ritualurile unei comunități calcolitice. Resturile de animale sunt descrise în termeni de frecvențe, anatomie și tafonomie. Analiza temporală a unor caracteristici, incluzînd frecvența taxonilor, indică modificări în economia locală preistorică. Sunt descrise tipuri de depozite speciale de animale, precum și interpretarea semnificațiilor rituale.

 

KEYWORDS

archaeozoology, Chalcolithic, Cucuteni culture, Poduri–Dealul Ghindaru, economy, rituals

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)