Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 297-316

Constantin Iconomu, Iași Institute of Archaeology, Romanian Academy – Iași branch, .img

ABSTRACT

We present the results of the archaeological investigations carried out in the Neolithic Cucuteni A3 settlement from Pocreaca–Cetăţuia site, Schitu Duca commune, Iaşi county. The excavations unearthed a house platform of fired clay, alongside flint and polished stone tools, tri-chromatic painted and unpainted pottery, and anthropomorphic and zoomorphic idols.


Sunt prezentate rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea neolitică Cucuteni A 3 de la Pocreaca, punctul „Cetățuia”, comuna Schitu Duca, județul Iași. În cursul săpăturilor a fost descoperită o platformă de locuință din lut ars, unelete de silex și piatră șlefuită, ceramică pictată tricromă și nepictată, idoli antropomorfi și zoomorfi.

FULL ARTICLE

Download PDF (free)