Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 297-316 Constantin Iconomu, Iași Institute of Archaeology, Romanian Academy – Iași branch, ABSTRACT We present the results of the archaeological investigations carried out in the Neolithic Cucuteni A3 settlement from Pocreaca–Cetăţuia site, Schitu Duca commune, Iaşi county. The excavations unearthed a house platform of fired clay, alongside flint and polished stone tools, tri-chromatic painted and unpainted pottery, and anthropomorphic and zoomorphic idols. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea neolitică Cucuteni A 3 de la Pocreaca, punctul „Cetățuia”, comuna Schitu Duca, județul Iași. În cursul săpăturilor a fost descoperită o platformă de locuință din lut ars, unelete de silex și piatră șlefuită, ceramică pictată tricromă și nepictată, idoli antropomorfi și zoomorfi. FULL ARTICLE Download PDF (free)