Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 287–294

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-10

Ștefan HONCU, Aurel-Daniel STĂNICĂ
.img

ABSTRACT

Our article refers to a special discovery made at Noviodunum, the headquarters of the Danube fleet Classis Flavia Moesica. It is about an oinophora type vessel, shaped as a ram, which was discovered, by chance, in a cremation grave. Its presence in the necropolis of the city must not come as a surprise to us, because such discoveries come, once again, to show its commercial and economic importance in the province. The Noviodunum market represented a luxury goods consumer from all the provinces of the empire. Regarding the chronological framing of the vessel we support the opinion that it might come from the second half of the 2nd century p.Chr.


Articolul nostru discută o descoperire aparte făcută la Noviodunum, sediul flotei dunărene Classis Flavia Moesica. Este vorba despre un vas de tip oinophora, în formă de berbec, care a fost descoperit, în mod întâmplător, într-un mormânt de incinerație. Prezența acestuia în necropola cetății nu trebuie să ne surprindă, deoarece astfel de descoperiri vin să arate, o dată în plus, importanța comercială și economică a acesteia în cadrul provinciei. Piața de la Noviodunum reprezenta un consumator de bunuri de lux provenite din toate provinciile Imperiului. În privința încadrării cronologice a vasului suntem de părere că ulciorul s-ar putea data, eventual, în a doua jumătate a secolului al II-lea p.Chr.

 

KEYWORDS

Moesia Inferior, Noviodunum, necropolis, oinophora

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)