Studia Antiqua et Archaeologica 26(2): 261–286

DOI: 10.47743/saa-2020-26-2-9

Olga A. ZOLOTNIKOVA
.img

ABSTRACT

The subject to be considered is the festival of Hermes Kriophoros in Tanagra. A brief Pausanias’ reference (9.22.1) contains very few but remarkable details of the celebration as it was held in Late Antiquity. All indications concerning the procedure and the content of the festival inferred from Pausanias’s description are analyzed in combination with the attested characteristics and attributes of Hermes, as well as with the religious symbolism universally attached to the ram, the divine shepherd, and ritual circular movement. The ethnographic evidence for similar rituals is also adduced. It is concluded that the Tanagran festival originated in an ancestral communal ceremony of annual territorial lustration. That ceremony was linked to the increase of solar activity in midspring and therefore also included the parallel magical stimulation of the sun’s course. Gradually, that primitive magic ritual would have been elaborated in a more complex seasonal ceremony of stimulation of the generative solar power of the Great Mother-Goddess with the help of a young male ram-god and was eventually transformed into a celebration of the sacred marriage between the Great Mother-Goddess and a young beautiful divine shepherd. In the process of the formation of polis, the festival became a more social celebration, which served to secure the city-state’s secure existence under the protection of Hermes Kriophoros.


Subiectul luat în discuție face referire la festivalul lui Hermes Kriophoros din Tanagra. O scurtă indicație a lui Pausanias (9.22.1) conține foarte puține, dar remarcabile detalii ale sărbătorii așa cum a avut loc în Antichitatea târzie. Toate indicațiile privind procedura și conținutul festivalului deduse din descrierea lui Pausanias sunt analizate în combinație cu caracteristicile și atributele atestate ale lui Hermes, precum și cu simbolismul religios universal al Berbecului, păstorului divin și mișcării circulare rituale. Dovezile etnografice pentru ritualuri similare sunt, de asemenea, aduse în discuție. Se apreciază că Festivalul de la Tanagra își are originea într-o ceremonie comunală ancestrală privitoare la lustrația teritorială anuală. Această ceremonie a fost legată de creșterea activității solare la mijlocul primăverii și, prin urmare, a inclus și stimularea magică paralelă a cursului soarelui. Treptat, acel ritual magic primitiv ar fi fost elaborat într-o ceremonie sezonieră mai complexă de stimulare a puterii solare generative a Marii Zeițe-Mamă cu ajutorul unui tânăr zeu-berbec și a fost transformat în cele din urmă într-o sărbătoare a căsătoriei sacre dintre marea zeiță-mamă și un tânăr frumos păstor divin. În procesul de formare a polisului, festivalul a devenit o sărbătoare mai socială, care avea rolul de a asigura existența sigură a orașului-stat sub protecția lui Hermes Kriophoros.

 

KEYWORDS

Hermes, Hermes Kriophoros, Tanagra, divine shepherd, divine ram, ritual circular
movement

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)