Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 69–77

Iulia DUMITRACHE
.img

ABSTRACT

This article proposes a revision of the ancient literary sources concerning the conservation of fish stocks in the Black Sea region in Greek and Roman classical antiquity. The abundance and the chronological variety of the sources indicate, on the one hand, that these economic activities have always been part of people’s lives, and on the other hand the quality of Pontic fish products, known from Britannia to Egypt . It seeks, in addition to spatial and chronological approach, the types of sources that are subject to submission, taking into account the category of recipients to whom they were addressed and the purpose for which they were written, in order to verify their typicality and credibility.


Articolul de față își propune trecerea în revistă a surselor literare antice cu privire la conservarea peștelui în bazinul Mării Negre în Antichitatea clasică grecească și romană. Abundența și varietatea cronologică a surselor indică, pe de o parte, faptul că aceste activități economice au făcut parte dintotdeauna din viața oamenilor, iar pe de altă parte calitatea produselor halieutice pontice, binecunoscute în timp din Britannia până în Egipt. Se urmărește, pe lângă abordarea cronologică și spațială, tipologia surselor care fac subiectul studiului, în funcție de categoria de receptori cărora le erau adresate și scopul în care au fost scrise, cu scopul de a verifica tipicitatea și credibilitatea lor.

 

KEYWORDS

Black Sea region, Antiquity, literary sources, fishing, fish processing

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)