Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 51–67

Loredana PRICOP
.img

ABSTRACT

This study deals with the statistic results acquired for life expectancy of the male population in Noricum. They were compared with the data from other Danubian provinces (Pannonia Superior, Pannonia Inferior, Dacia, Moesia Superior, Moesia Inferior) and from Roman Egypt. We stopped on the age-rounding process, analysing the rapport between rounded ages and unrounded ages at the level of the entire male sample. For an insight of the male population we compared the age structure values from all the Danubian province on three age categories, in terms of numbers and percentage.


Acest studiu tratează rezultatele statistice ale speranței de viață obținute pentru populația masculină din Noricum. Acestea au fost comparate cu datele din celelalte provincii dunărene (Pannonia Superior, Pannonia Inferior, Dacia, Moesia Superior, Moesia Inferior) și din Egiptul roman. Ne-am oprit asupra procesului de rotunjire al vârstelor, analizând raportul dintre vârstele rotunjite și vârstele exacte la nivelul intregului eșantion masculin. Pentru o imagine de ansamblu a populației masculine, am comparat valorile structurii de vârstă din toate provinciile dunărene pe trei categorii de vârstă, atât din punct de vedere numeric, cât și procentual.

 

KEYWORDS

life expectancy, age structure, male population, Noricum, rounded ages, unrounded ages

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)