Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 303–319

Annamária-Izabella PÁZSINT
.img

ABSTRACT

The present article represents a survey of the literature concerning the cult associations from the northern shore of the Black Sea, from the early publications, to the most recent works. The endeavour attempts to draw not only on the evolution of the research, but also to bring up some of the inscriptions which have been edited. The need for such an approach lies in the rich bibliographical publications from the last decades, but also in the rich information they provide, and in the advantage of placing/ and contextualising it in the larger research.


Articolul de față își propune să examineze literatura privitoare la asociațiile de cult atestate pe litoralul nordic al Mării Negre, de la publicațiile de început, până la cele mai recente lucrări. Inițiativa are ca scop să traseze nu doar evoluția cercetării, ci și să aducă în discuție unele dintre inscripțiile care au fost editate. Necesitatea unei astfel de abordări e dată de bogatele apariții bibliografice din ultimele decade, dar și de conținutul informațional abundent pe care îl pun la dispoziție, precum și de avantajul contextualizării acestora în orizontul mai larg al cercetării.

 

KEYWORDS

historiography, northern shore of the Black Sea, cult associations

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)