Studia Antiqua et Archaeologica 24(2): 321–334

Lucian MUNTEANU, Sergiu-Constantin ENEA
.img

ABSTRACT

The Roman coins discovered in various points across the commune of Tăcuta (Vaslui County, Romania) are presented: Tăcuta–“Dealul Miclea” (a possible coin hoard, of which four denarii were recovered: 1 AR Traianus, 3 AR Marcus Aurelius (1 AR Faustina)); Focșeasca–“Pietrăria”(?) (1 AR Traianus, 1 AR Hadrianus) and Cujba (?) (2 AE Constantius II, 1 AE Valens). No information was available for the rest of the coins (1 AR sub., 1 AE Gordianus III, 1 AE Constantius II, 1 AE Valens). They are part of private collections (Șt. Ciudin), public collections (The “Ștefan cel Mare” Museum of Vaslui) or their traces were lost. The monetary items are correlated with the numerous archaeological vestiges of the “Poienești” or “Sântana de Mureș-Chernyakhiv” type, known to have been found in this area. In addition, this work interprets the monetary finds of Tăcuta in the broader context of the presence of Roman coins in the “barbarian” territory east from the Carpathians, throughout the 2nd–4th centuries AD.


Sunt prezentate monedele romane descoperite în diferite puncte de pe teritoriul comunei Tăcuta (jud. Vaslui): Tăcuta–„Dealul Miclea” (un posibil tezaur monetar, din care s-au recuperat patru denari: 1 AR Traianus, 3 AR Marcus Aurelius (1 AR Faustina)); Focșeasca–„Pietrăria” (?) (1 AR Taianus, 1 AR Hadrianus) și Cujba (?) (2 AE Constantius II, 1 AE Valens). Pentru alte monede nu s-au păstrat nici un fel de informații (1 AR sub., 1 AE Gordianus III, 1 AE Constantius II, 1 AE Valens). Ele se află în colecții private (Șt. Ciudin), publice (Muzeul „Ștefan cel Mare” din Vaslui) sau li s-a pierdut urma. Piesele monetare sunt corelate cu numeroasele vestigii arheologice de tip „Poienești” sau „Sântana de Mureș-Chernyakhiv”, cunoscute în această zonă. De asemenea, se încearcă interpretarea descoperirilor monetare de la Tăcuta în contextul mai larg al prezenței monedelor romane în teritoriul „barbar” de la răsărit de Carpați, în cursul veacurilor II–IV p.Chr.

 

KEYWORDS

Tăcuta, Roman coins, coin hoard, Barbaricum, Moldavia

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)