Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 123–138

Marian MOCANU
.img

ABSTRACT

The commercial and cultural links between the West-Pontic region and the Aegean basin date well before the appearance of ESB tableware. In this article is analysed the presence of this type of pottery in the Western Black Sea. In the period between the 1st and 3rd centuries AD, in this region was recorded 14 forms specific of workshops from Western Asia Minor. In archaeological sites from the Black Sea coast this type of ceramics is encountered in a larger proportion than in the inland settlements. Troesmis on the Danube line is a settlement where a significant amount of ESB has been discovered.


Legăturile comerciale și culturale dintre spațiul vest-pontic și bazinul egeean datează cu mult înainte de apariția ceramicii de masă ESB. În acest articol este analizată prezența acestui tip de veselă în bazinul occidental al Mării Negre. În intervalul cuprins între secolele I–III p.Chr., în această regiune a fost înregistrată prezența a 14 forme specifice atelierelor din vestul Asiei Mici. Siturile arheologice în care acest tip de ceramică este întâlnit într-o proporție mai mare sunt cele de pe litoralul Mării Negre. Pe linia Dunării o așezare în care a fost descoperită o cantitate semnificativă de ESB este Troesmis.

 

KEYWORDS

ESB, Red Slip Ware, Early Roman Empire, Aegean, Western Black Sea

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)