Studia Antiqua et Archaeologica 25(1): 113–122

Radu PETCU
.img

ABSTRACT

Discovered in a large number in the Balkan-Danubian provinces of the Roman Empire, the swastika-shaped fibulae with horse-head decorations are in most cases attributed to the military. The iconographic motive and form are the artistic expression of Thracian traditions specific in the Lower Danube regions. The precursors of this type of brooches are the silver brackets found in Thracians princely graves discovered in Romania and Bulgaria dated in the 4th century BC. Chronologically framed in the 2nd–4th centuries AD, the roman fibulae are discovered mainly in military environments. On the territory of Dobroudja (Moesia Inferior), four brooches of this type are known, one at Ulmetum and three in the civil settlement near the camp of Durostum, at Ostrov-Ferma 4.


Descoperite într-un număr ridicat în provinciile balcano-dunărene ale Imperiului Roman, fibulele svastică cu terminațiile brațelor în formă de cap de cal sunt atribuite în cele mai multe cazuri militarilor. Motivul iconografic și forma sunt expresia artistică a unei tradiții tracice specifice Dunării de jos. Precursoarele fibulelor sunt aplicile de argint descoperite în mormintele princiare tracice de pe teritoriul României și al Bulgariei, datate în secolul al IV-lea a.Chr. Încadrate cronologic în secolele II–IV p. Chr., fibulele sunt descoperite cu precădere în medii militare. Pe teritoriul Dobrogei sunt atestate până în prezent patru fibule, una la Ulmetum și trei în așezarea civilă de la Durostum, în punctul Ostrov-Ferma 4.

 

KEYWORDS

Moesia Inferior, Ulmetum, Durostorum, fibulae, 2nd–4th century AD

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)