Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 189-197

Iulia Petrariu, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, .img

ABSTRACT

The invention of the alphabet is still a problem for the contemporary historiography, archaeology and linguistics. This study emphasizes some of the most important aspects of this process. After a critical review of the most important theories, the author takes into consideration the issue of the author and the reason of inventing the vowels. The latter is presented here as a linguistic necessity.


Inventarea alfabetului constituie încă o problemă pentru istoriografie, arheologică şi lingvistică. Acest studiu pune în evidenţă aspectele cele mai importante ale procesului amintit. După o privire critică asupra principalelor teorii, autoarea ia în considerare motivul inventării vocalelor, prezentat ca o necesitate lingvistică.

 

KEYWORDS

ancient Greece, Phoenicians, transmission of alphabet, history of writing

FULL ARTICLE

Download PDF (free)