Studia Antiqua et Archaeologica 19(1): 199-239

Neculai Bolohan, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca/”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, .img

ABSTRACT

The Costișa archaeological culture has been known for more than half a century and it has been categorized as belonging to the Middle Bronze Age in the Eastern Carpathian area. From the very beginning it was supposed to be the result of local connections with southern Monteoru-type elements and northern ones such as Komariw-Bialy-Potik. This assessment was made on the basis of a comparative analysis of the known archaeological investigation methods (stratigraphy and pottery typology). The present contribution employs another type of analysis of the pottery from the eponymous site. Thus, starting from the archaeological database consisting of seven pottery shards, the following scientific investigations were performed: SEM-EDS analysis, optical spectroscopy, and chemical modules analysis. The aim was to cover all the steps followed during modern pottery investigation, from the archaeological description of the artefacts and the initial macroscopic evaluation, to the integration by the archaeologist of the data obtained from the other types of analysis. The results of these analyses could provide multiple coherent answers regarding the history of a site, the ceramic technology, the relations between the local community and the Monteoru ones.


Cultura Costișa este cunoscută de peste o jumătate de secol. Aceasta a fost încadrată în perioada mijlocie a epocii bronzului din zona de răsărit a Carpaților Orientali. Încă de la debutul cercetărilor, cultura Costișa a fost considerată ca fiind rezultatul îmbinării unor elemente nordice de tip Komariw-Bialy-Potok cu elemente sudice de tip Monteoru. Această primă evaluare a fost făcută pe baza analizei comparative a rezultatelor aplicării metodelor de investigare arheologică (stratigrafie și tipologie ceramică). Contribuția actuală încearcă să utilizeze și alt tip de investigare a materialului ceramic din situl omonim. Astfel, pornind de la o bază de date arheologice formată din șapte fragmente de ceramică, au fost aplicate și următoarele tipuri de investigație științifică: macroscopie și microscopie optică, analiza SEM-EDS, spectroscopie optică, module de analiză chimică. Am dorit parcurgerea tuturor etapelor unui tip actual de investigare a olăriei, care începe cu descrierea arheologică a artefactelor și prima evaluare macroscopică până la integrarea de către arheolog a datelor rezultate ca urmare a utilizării analizelor multiple. Rezultatele acestor investigații ar putea oferi mai multe răspunsuri coerente cu privire la următoarele aspecte: istoria de unui sit, tehnologia ceramică, relațiile dintre comunitatea locală și comunitățile Monteoru.

 

KEYWORDS

Middle Bronze Age, Eastern Carpathians, pottery, archaeological records, macroscopic and microscopic analysis, SEM-EDS analysis

FULL ARTICLE

Download PDF (free)