Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 37-67

Mihai GLIGOR, Sanda BĂCUEȚ CRIȘAN
.img

ABSTRACT

The current paper aims to present and discuss a series of funerary discoveries which indicate specific mortuary practices by the communities of the Transylvanian Neolithic and Eneolithic, both older and more recent. A special attention was given to the cremation rite, still considered an unusual practice for the period and area under research. We believe that these new funerary discoveries confirm the practice of cremation of the N-W Romanian Neolithic communities.


Arheologia funerară preistorică cunoaște o perioadă de dezvoltare și de acumulări în plan calitativ și metodologic. Lucrarea de față își propune să prezinte de o manieră sintetică cele mai relevante manifestări privind practicile funerare specifice neoliticului și eneoliticului transilvănean, cu accent pe descoperirile recente. Am acordat atenție tratării cu predilecție a practicilor mortuare considerate neobișnuite, între care includem complexul funerar aparținând grupului Foeni din situl de la Alba Iulia-Lumea Nouă și dovezile privind ritul incinerației la comunitățile de tip Suplac din N-V României.

 

KEYWORDS

Neolithic, Eneolithic, Transylvania, mortuary practices, inhumation, cremation, usual-unusual burials

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)