Studia Antiqua et Archaeologica 20(1): 69-89

Andrei ASĂNDULESEI
.img

ABSTRACT

To intervene efficiently in protecting the archaeological heritage it requires precise information, as well as the exact location, the limits of the site or the geomorphological features of the area. As such, an interdisciplinary research based on non-destructive, complementary methods of investigation, which can provide precious information on the underground archaeological remains, is required. The most convenient (affordable) prospection methods employed by archaeologists are, on the one hand, surface research (fieldwalking), which provides the data necessary for a chronological setting, and, on the other, air photography, which offers the possibility to identify the buried structures. The present paper focuses on the use of oblique air photography in the study of prehistoric sites and a case for generalising such practices in archaeological research, with reference to preliminary results obtained for a number of sites from north-eastern Romania.


Pentru a putea interveni eficient în protejarea patrimoniului arheologic sunt necesare informații precise, precum poziția exactă, limitele sitului sau caracteristicile geomorfologice ale zonei. Astfel, se impune apelul la cercetarea interdisciplinară bazată pe metode de investigare non-distructive, complementare, ce pot oferi informații prețioase cu privire la caracteristicile arheologice îngropate. Cele mai la îndemână (ieftine) metode de prospectare aplicate de către arheologi sunt, pe de o parte, cercetarea de suprafață (periegheza) ce oferă datele necesare unei încadrări cronologice, iar pe de altă parte fotografia aeriană, ce oferă posibilitatea identificării structurilor îngropate. Lucrarea de față se concentrează pe utilizarea fotografiei aeriene oblice în studiul stațiunilor preistorice limitându-ne la prezentarea unor rezultate preliminarii menite să argumenteze necesitatea și generalizarea unor asemenea demersuri în cercetare arheologică.

 

KEYWORDS

oblique aerial photography, prehistoric sites, GIS, Eastern Romania

 

FULL ARTICLE

Download PDF (free)